• Wpisów:102
  • Średnio co: 18 dni
  • Ostatni wpis:5 lata temu, 20:40
  • Licznik odwiedzin:4 139 / 1907 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Uni­kaj przy­jem­ności, które po­tem przy­noszą smutek.
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (7) ›
 

 
Nap­rawdę głębo­kiego smut­ku nie da się wy­razić na­wet łzami...
 

 
Są ludzie, którym szczęście mig­nie tyl­ko na mo­ment, na mo­ment tyl­ko się ukaże po to tyl­ko, by uczy­nić życie tym smut­niej­sze i okrutniejsze. !!
 

 
Kiedy ciało jest smut­ne, ser­ce po­woli umiera.
 

 
Nuta na dziś ... ;c
 

 
Całe życie człowiek trudzi się i cierpi, nigdy nie osiągając pełnej satysfakcji..
 

 
Życie człowieka przypomina " gonienie za wiatrem ", a jego końcem jest śmierć.
 

 
Człowiek jest istotą kruchą i podlegającą nieubłaganemu upływowi czasu ...
 

 
Nie myśl o szczęściu. Nie przyj­dzie - nie zro­bi za­wodu; przyj­dzie - zro­bi niespodziankę.
Tak na Dobranoc ;*
 

 
Najgorsze jest milczenie...milczenie osoby, którą bardzo lubisz i szanujesz..osoby, z którą spędzało się miło czas i chciało aby ta chwila z ta osobą trwała wiecznie. Wciąż czekasz..czekasz, aż się odezwie, da jakiś znak..cokolwiek. Każdego dnia masz tą pieprzoną nadzieję, ze w końcu się odezwie..
  • awatar L?VE † ...: @sick.suicide: eh..tu się zgodzę :c
  • awatar sick.suicide: ale nie trwa, a czekanie na jakąkolwiek wiadomość, chociażby jedno słowo, boli..
Dodaj komentarz ›/ Pokaż wszystkie (2) ›
 

 
I siedzę..
I myślę..
I czekam..
I TĘSKNIĘ !
 

 
Nie porównuj się z innymi. Pieprz to ! Zawsze znajdzie się ktoś lepszy i gorszy.
 

 
Gdy już jest naprawdę źle, nie płaczesz lecz się śmiejesz.
 

 
Mądry ustępu­je głupiemu. Smut­na to praw­da; to­ruje ona głupo­cie drogę do opa­nowa­nia świata.
 

 
Smut­ny epi­log - po­bili się os­tatni­mi des­ka­mi ratunku.
 

 
Jest na świecie ta­ki rodzaj smut­ku, które­go nie można wy­razić łza­mi. Nie można go ni­komu wytłumaczyć. Nie mogąc przyb­rać żad­ne­go kształtu, osiada cias­no na dnie ser­ca jak śnieg pod­czas bez­wiet­rznej nocy.
 

 
Tak jakoś smutno ostatnio ... :c
 

 
Człowiek wie, że to miłość, kiedy chce prze­bywać z dru­ga osobą i czu­je, że ta dru­ga oso­ba chce te­go samego.
 

 
W tym cho­ler­nym życiu pot­rzeb­na jest miłość, która męczy, du­si i za­bija... bez niej jest wiel­ka pustka.
 

 
Nie is­tnieje miłość od pier­wsze­go wej­rze­nia, od pier­wsze­go wej­rze­nia może się obudzić tyl­ko pożądanie.
 

 
Przy­jaźń poz­naję po tym, że nic nie może jej za­wieść, a praw­dziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.
 

 
Mężczyźni pragną zaw­sze być pier­wszą miłością ko­biety. Ko­biety zaw­sze pragną być os­tatnim ro­man­sem mężczyzny.
 

 
Na­wet jeśli cza­sem trochę się skarżę - mówiło ser­ce - to tyl­ko dla­tego, że jes­tem ser­cem ludzkim, a one są właśnie ta­kie. Oba­wiają się sięgnąć po swo­je naj­wyższe marze­nia, po­nieważ wy­daje im się że nie są ich god­ne, al­bo że nig­dy im się to nie uda. My, ser­ca, umiera­my na samą myśl o miłościach, które prze­padły na zaw­sze, o chwi­lach, które mogły być piękne, a nie były, o skar­bach, które mogły być od­kry­te, ale po­zos­tają na zaw­sze niewi­doczne pod pias­kiem. Gdy tak się dzieje, zaw­sze na ko­niec cier­pi­my straszli­we męki.
 

 
Któż to po­wie­dział, że nie ma na świecie praw­dzi­wej, wier­nej i wie­cznej miłości?
 

 
Do­piero późną nocą, przy szczel­nie zasłoniętych ok­nach gry­ziemy z bólu ręce, umiera­my z miłości.